Bệnh viện 30-4 TPHCM

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
37000đ
Giá khám không BHYT
37000đ
Giá khám dịch vụ
100.000đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 7h30 đến 16h30), thứ 7 , chủ nhật trực cấp cứu 24/24.

Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
38.700 VNĐ (theo thông tư 13)
Giá khám không BHYT
39.000 VNĐ (theo thông tư 02)
Giá khám dịch vụ
Sản phụ: 150.000đ - Hẹn giờ: 300.000đ - VIP hẹn giờ: 500.000đ - Khám trẻ: 80.000đ - Hẹn giờ qua tổng đài: 150.000đ
Thời gian làm việc: Sáng: từ 07g00 đến 11g00 Chiều: từ 12g30 đến 16g30

Bệnh Viện Bình Dân

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 06:30 - 18:00

Bệnh Viện Quận 3

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:30