Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ
10.00.000
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 08 giờ 00 đến 18 giờ 00; Chủ nhật: 08 giờ 00 đến 12 giờ 00

Nha Khoa Song Phát

Nha Khoa

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: CN: 08:00 - 12:00