Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh

Bệnh Viện

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 07:30 - 16:30

Xem thêm

GIỚI THIỆU Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh là bệnh viện đa khoa hạng 3, trực thuộc Cục y tế giao thông vận tải bệnh viện có 70 giường bệnh,có chức năng chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng cho CBCNV – LĐ thuộc ngành Giao thông vận tải và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

DK chanel

DK chanel

có MRI gần Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc tế Bernard có MRI, MSCT

độc hành lang thang

độc hành lang thang

Cánh cửa thần kì giờ hành chánh làm việc mà khóa trái cửa bác sĩ thì không thấy

Hiếu Mai

Hiếu Mai

Chấp nhận được

Yen Truong

Yen Truong

Nên chỉnh sửa lại nhân viên ở đây ăn mặc cũn cỡn không thẩm mỹ va không văn hóa

alex donaghey

alex donaghey

Bệnh viện nhà nước, khám chữa bệnh rất ok