Bệnh viện Nhân Ái

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Từ 50.000 đ - 60.000 đ

Giá khám không BHYT

80.000 đ

Giá khám dịch vụ

80.000 đ
Số điện thoại:

0271.6550.555

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 6: từ 00 giờ đến 24 giờ; Thứ 7, chủ nhật và ngày lễ: từ 00 giờ đến 24 giờ.

Xem thêm
Mục Lục
Bệnh viện Nhân Ái được thành lập ngày 31/10/2006 theo Quyết định số 4856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y tế. Bệnh viện Nhân Ái là bệnh viện chuyên khoa HIV/AIDS hạng II đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bs.CKII Trần Kim Anh

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 5 - 30 phút