Bệnh Viện Thẩm Mỹ AVA

Thẩm Mỹ Viện

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

090 268 63 13

Thời gian hoạt động:

Mon - Fri: 8AM–5PM Sat: 8AM-3PM

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình