Bệnh viện PTTM – RHM World Wide

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT
Miễn phí khám và tư vấn
Giá khám dịch vụ
Miễn phí khám và tư vấn
Thời gian làm việc: 8h30 đến 18h30

Bệnh viện Quận 1

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
30.5
Giá khám không BHYT
30.5
Giá khám dịch vụ
70.000 - 150.000
Thời gian làm việc: Sáng từ 7g00 đến 11g30; Chiều từ 13g00 đến 16g30 từ Thứ hai đến Thứ sáu.

Bệnh Viện Quận 1

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 07:00 - 16:30

Bệnh viện Quân Y 264

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 16:30

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP Hồ Chí Minh

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
38.700 đồng
Giá khám không BHYT
50.000 đồng
Giá khám dịch vụ
60.000 đồng
Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu : từ 7h00 - 19h00, thứ Bảy : từ 7h30 - 19h00, Chủ nhật : từ 8h30 - 14h00

Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
38700 đồng
Giá khám không BHYT
38700 đồng
Giá khám dịch vụ
250.000đ đến 3.000.000đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7: 7h30 đến 20h/ Chủ nhật: 8h đến 12h

Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ
10.00.000
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 08 giờ 00 đến 18 giờ 00; Chủ nhật: 08 giờ 00 đến 12 giờ 00