Bệnh Viện Thẩm Mỹ Thanh Vân

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
0
Giá khám không BHYT
0
Giá khám dịch vụ
2000000
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7: 07h30 đến 17h00

Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
38.700 VNĐ (theo thông tư 13)
Giá khám không BHYT
39.000 VNĐ (theo thông tư 02)
Giá khám dịch vụ
Sản phụ: 150.000đ - Hẹn giờ: 300.000đ - VIP hẹn giờ: 500.000đ - Khám trẻ: 80.000đ - Hẹn giờ qua tổng đài: 150.000đ
Thời gian làm việc: Sáng: từ 07g00 đến 11g00 Chiều: từ 12g30 đến 16g30

Khu Điều trị Phong Bến Sắn

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
30.500 đồng
Giá khám không BHYT
31.000 đồng
Giá khám dịch vụ
81.000 đồng
Thời gian làm việc: 24/24 giờ