Bệnh viện Mắt TP HCM

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
37.000đ
Giá khám không BHYT
50
Giá khám dịch vụ
200
Thời gian làm việc: Giờ nhận bệnh: 6 giờ 00 - 11 giờ 00; 13 giờ 00 - 16 giờ 00

Bệnh Viện Quận 3

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:30

Bệnh viện Tai Mũi Họng

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
38700
Giá khám không BHYT
39000
Giá khám dịch vụ
110000
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 05g30 - 19g00; Thứ 7, Chủ nhật: 7g00 - 11g00 và 13g30 - 16g30

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
34.500đ
Giá khám không BHYT
70.000đ
Giá khám dịch vụ
100.000đ
Thời gian làm việc: Sáng 07:30 - 11:30 ; Chiều 13:30 - 15:30

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
35
Giá khám không BHYT
35
Giá khám dịch vụ
120
Thời gian làm việc: Trong giờ: 6H - 19H, Thứ 7: 7H - 19H, Chủ nhật: 7H - 11H30