California Centuryon quận Thanh Xuân

Phòng tập Gym

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

(024)73077555

Website: 
https://cali.vn/
Thời gian hoạt động:

6:00-22:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình