Danh sách cơ sở Bệnh Viện khám chữa bệnh

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
690000 - 1800000
Thời gian làm việc: Khám bệnh: Thứ 2 đến thứ 6: từ 6h30 đến 16h30; Thứ bảy: từ 6h30 đến 12h00; Nội trú/Cấp cứu: 24/24

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
600000
Thời gian làm việc: Khám ngoại trú: - Thứ 2 đến thứ 6: Từ 6h30 đến 16h30 - Thứ bảy: Từ 6h30 đến 11h30, Khoa nội trú: 24/24 giờ

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 3

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
100000
Giá khám không BHYT
100000
Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: Khám bệnh: Thứ 2 đến thứ 6: từ 07h00 đến 19h30; Thứ bảy: từ 07h00 đến 11h30; Nội trú/Cấp cứu: 24/24

Bệnh Viện Đức Khang

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:00 - 22:00

Bệnh viện Gaya Việt Hàn

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 20:00

Bệnh viện Gaya Việt Hàn

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
không
Giá khám không BHYT
Khám bệnh sản phụ khoa trong giờ: 120.000vnđ, Khám bệnh sản phụ khoa ngoài giờ: 150.000vnđ, Khám Nhi trong giờ: 80.000vnđ, Khám Nhi ngoài giờ: 100.000vnđ
Giá khám dịch vụ
Khám bệnh sản phụ khoa trong giờ: 120.000vnđ, Khám bệnh sản phụ khoa ngoài giờ: 150.000vnđ, Khám Nhi trong giờ: 80.000vnđ, Khám Nhi ngoài giờ: 100.000vnđ
Thời gian làm việc: 24/24