Danh sách cơ sở Bệnh Viện khám chữa bệnh

Bệnh viện Bình Dân

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
37000 đồng
Giá khám không BHYT
39000 đồng
Giá khám dịch vụ
100000 đồng
Thời gian làm việc: Sáng: 06:30 - 11:30 Chiều 13:00 - 16:00

Bệnh Viện Bình Thạnh – Cơ Sở 2

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6 HH 06:00 - 18:00|T7,CN HH 06:00 - 16:00

Bệnh Viện Bình Triệu

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN HH 07:30 - 16:30

Bệnh Viện Bình Triệu

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 16:30

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
33
Giá khám không BHYT
33
Giá khám dịch vụ
100.000 - 200.000
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 7h00 đến 16h30 Thứ Bảy: Từ 7h00 đến 11h30

Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
37.000 đ
Giá khám không BHYT
37.000 đ
Giá khám dịch vụ
100.000 đ - 120.000 đ
Thời gian làm việc: Từ 06 giờ đến 17 giờ

Bệnh Viện Chợ Rẫy

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 16:00