Danh sách cơ sở Bệnh Viện khám chữa bệnh

Bệnh Viện Ung Bướu TP.HCM

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN HH 07:30 - 17:30

Bệnh viện Việt Pháp (FV Hospital)

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
575.000 - 1.150.000
Giá khám không BHYT
575.000 - 1.150.000
Giá khám dịch vụ
575.000 - 1.150.000
Thời gian làm việc: Khám bệnh từ thứ hai đến sáng thứ 7 hàng tuần, cấp cứu 24/7

Bệnh viện Xuyên Á

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
30000
Giá khám không BHYT
50000
Giá khám dịch vụ
50000
Thời gian làm việc: 7 giờ đến 20 giờ tất cả các ngày trong tuần

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
35
Giá khám không BHYT
35
Giá khám dịch vụ
120
Thời gian làm việc: Trong giờ: 6H - 19H, Thứ 7: 7H - 19H, Chủ nhật: 7H - 11H30

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền – Cơ sở 2

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 08:00 - 16:30

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền – Cơ sở 2

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6 HH 08:00 - 16:30|T7 HH 08:00 - 11:00