Danh sách cơ sở Bệnh Viện khám chữa bệnh

Khu Điều trị Phong Bến Sắn

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
30.500 đồng
Giá khám không BHYT
31.000 đồng
Giá khám dịch vụ
81.000 đồng
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Trung tâm cấp cứu 115

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
37.000 đồng
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
Dịch vụ, T7: 150.000 đồng
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
113000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
80.000 đ
Thời gian làm việc: Khám bệnh từ 7giờ 30 đến 16 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6, riêng thứ 7 chỉ khám bệnh buổi sáng. Cấp cứu 24/24.

Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
theo quy định
Giá khám không BHYT
31000
Giá khám dịch vụ
82000
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: từ 6 giờ 30 phút đến 19 giờ 00 phút; Thứ bảy, Chủ nhật: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút; Ngày lễ, Tết: theo thông báo riêng của Viện.