Danh sách cơ sở Bệnh Viện khám chữa bệnh

Bệnh Viện Da Liễu TP.HCM

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: CN HH 07:30 - 15:00|T2,T3,T4,T5,T6 HH 06:00 - 18:30|T7 HH 07:30 - 18:30

Bệnh viện đa khoa An Sinh

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150.000 - 170.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
150.000 - 170.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ bảy: từ 7 giờ 30 đến 19 giờ; Chủ nhật từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; Cấp cứu và điều trị nội trú: 24/24

Bệnh viện Đa khoa Anh Minh

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
200,000đ
Giá khám dịch vụ
100000
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - 7 từ: 07:00 - 16:30. CN từ 07:00 - 11:30

Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:30

Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện cơ sở 1

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
33000
Giá khám không BHYT
84000
Giá khám dịch vụ
70000
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - 6, bắt đầu từ 7g30 - 16g30

Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện cơ sở 2

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
33000
Giá khám không BHYT
84000
Giá khám dịch vụ
200.000 - 500.000 đồng
Thời gian làm việc: Sáng: 7h30-11h45Chiều 13h00-16h30