Danh sách cơ sở Bệnh Viện khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
71.000VND /Lần Khám
Giá khám không BHYT
100000VND/Lần Khám
Giá khám dịch vụ
100000 VND/Lần Khám
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 : từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút . Chủ nhật : từ 7 giờ 30 đến 12 giờ