Danh sách cơ sở Bệnh Viện khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
137.000Đ
Giá khám không BHYT
170,0000Đ
Giá khám dịch vụ
300.000Đ
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 dến thứ 7 - sáng từ 6h30 đến 11h30- chiều từ 13h30 đến 17h. Chủ nhật từ 6h30 đến 11h30.

Bệnh viện Đại Học Y Dược – Cơ sở 2

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6 HH 06:30 - 16:30|T7 HH 06:30 - 11:00