Bệnh viện Mắt Việt Hàn

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29000 VND /Lần Khám
Giá khám không BHYT
100000VND/Lần Khám
Giá khám dịch vụ
100000 VND/Lần Khám
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 7h30-16h30, chủ nhật: 7h30-12h00

Bệnh viện Nhân Dân 115

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
Tham khảo trong phần chi tiết
Giá khám không BHYT
Tham khảo trong phần chi tiết
Giá khám dịch vụ
Tham khảo trong phần chi tiết
Thời gian làm việc: Khám BHYT mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ đến 12 giờ; chiều từ 13 đến 16 giờ

Bệnh Viện Nhi Đồng 1

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:00 - 16:00

Bệnh Viện Quận 10

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 17:00

Bệnh viện Quận 10

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
300.000 - 1,500.000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai-Sáng Chủ nhật. Thời gian khám bệnh: 05g00-20g00, sáng Chủ nhật: 05g00-11g30. Khám sức khỏe: Sáng từ 7g00-11g00, Chiều từ 13g30-16g00

Bệnh viện STO Phương Đông

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
38.700 đồng
Giá khám không BHYT
50.000 đồng
Giá khám dịch vụ
60.000 đồng
Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu : từ 7h00 - 19h00, thứ Bảy : từ 7h30 - 19h00, Chủ nhật : từ 8h30 - 14h00

Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29.000VND/ lần khám
Giá khám không BHYT
100.000VND/lần khám
Giá khám dịch vụ
100.000VND/lần khám
Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến Thừ Bảy: Sáng:Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00, Chiều: Từ 13 giờ 00 đến 18 giờ 30 phút; Chủ nhật: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00; Lễ, Tết: Nghỉ

Bệnh viện Thẩm mỹ Kỳ Hòa-Medika

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
38.700 đồng
Giá khám không BHYT
50.000 đồng
Giá khám dịch vụ
60.000 đồng
Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu : từ 7h00 - 19h00, thứ Bảy : từ 7h30 - 19h00, Chủ nhật : từ 8h30 - 14h00