Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
113000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
80.000 đ
Thời gian làm việc: Khám bệnh từ 7giờ 30 đến 16 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6, riêng thứ 7 chỉ khám bệnh buổi sáng. Cấp cứu 24/24.