Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:30

Bệnh viện Quận 2

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
33000
Giá khám không BHYT
35000
Giá khám dịch vụ
120000-200000 (tùy dịch vụ, khu vực khám theo yêu cầu)
Thời gian làm việc: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30, ngoài giờ từ 16h30 đến 19h, cấp cứu 24/7

Bệnh viện Quốc tế Mỹ

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (từ 8:00 AM đến 5:00 PM), sáng thứ 7 (từ 8:00 AM đến 12:00 AM)

Nha Khoa – BS. Nguyễn Đình Bửu

Nha Khoa

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 17:00 - 20:30