Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
690000 - 1800000
Thời gian làm việc: Khám bệnh: Thứ 2 đến thứ 6: từ 6h30 đến 16h30; Thứ bảy: từ 6h30 đến 12h00; Nội trú/Cấp cứu: 24/24

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
600000
Thời gian làm việc: Khám ngoại trú: - Thứ 2 đến thứ 6: Từ 6h30 đến 16h30 - Thứ bảy: Từ 6h30 đến 11h30, Khoa nội trú: 24/24 giờ

Bệnh Viện Đức Khang

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:00 - 22:00

Bệnh viện Đức Khang

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29
Giá khám không BHYT
100
Giá khám dịch vụ
100
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày lễ và chủ nhật)

Bệnh Viện Hùng Vương

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 06:30 - 19:00

Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
37.000 đ
Giá khám không BHYT
50.000 - 80.000 đ
Giá khám dịch vụ
80.000 - 150.000 đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (5g30 - 16g), thứ 7 (6g - 15g30), chủ nhật (6g - 10g30)