Thẩm Mỹ Viện Thiên Thanh

Thẩm Mỹ Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 09:00 - 20:00

Thẩm mỹ viện Tiona Beautie House

Thẩm Mỹ Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 09:00 - 20:00

Thẩm mỹ viện Vân

Thẩm Mỹ Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 08:00 - 18:30

Trạm Y tế Phường 1 Quận 5

Phòng Khám

Giá khám BHYT
26000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
30000 - 50000
Thời gian làm việc: Từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 00

Trạm Y Tế Phường 1 Quận 5

Trạm Y Tế

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 08:00 - 16:30

Trạm Y Tế Phường 10 Quận 5

Trạm Y Tế

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:30

Trạm Y tế Phường 11 Quận 5

Phòng Khám

Giá khám BHYT
26000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
30000 - 50000
Thời gian làm việc: Từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 00