Nha Khoa 195

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 08:00 - 19:30

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

steven ng

steven ng

Cô Thao Rất có kinh nghiệm nha sĩ. Cung cấp dịch vụ chất lượng và làm cho bạn cảm thấy rất hoan nghênh. Sau nhiều cuộc hẹn, cô ấy vẫn tiếp tục gây kinh ngạc cho tôi bằng kỹ năng và chuyên môn của cô. Cảm thấy tốt khi biết tôi chăm sóc chuyên nghiệp mỗi lần tôi đến thăm

Cường Nguyễn

Cường Nguyễn