Nha Khoa Á Âu

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 17:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Lấy vôi răng
  • Trám răng thẩm mỹ
  • Nhổ răng, tiểu phẫu
  • Tẩy trắng răng
  • Răng sứ
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình