Nha khoa Cộng Đồng

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 18:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Làm răng sứ Cercon (Bảo hành 5 năm)
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Viet Thang

Viet Thang

Bác sĩ giỏi, trung thực, kg vẽ vời..!

Đỗ Quang Trung

Đỗ Quang Trung

Thân thiện! Chuyên môn khỏi lo!

tr Albert

tr Albert

tin tưởng