Nha khoa Kiều Giang – CS 586 Nguyễn Thị Định

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 18:00

Xem thêm

GIỚI THIỆU Nha khoa Kiều Giang - CS 586 Nguyễn Thị Định

NHA KHOA THẨM MỸ KIỀU GIANG
586, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Quân Phương

Quân Phương

Dịch vụ tốt!!!

Lâm Nguyễn

Lâm Nguyễn

Ngq Mi

Ngq Mi

Phụng Phạm

Phụng Phạm