Nha Khoa Lâm Kỳ Bân

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 13:30 - 19:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

anhhung nguyen

anhhung nguyen

Chu đáo, tận tình, thẩm mỹ

Cong Luu chi

Cong Luu chi

Ngoan Pt

Ngoan Pt

Ngoc Hoang

Ngoc Hoang