Nha Khoa Thành Công

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 17:00 - 21:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Trồng răng
  • Cạo vôi răng
  • Tẩy trắng
  • Trám răng
  • Nhổ răng
  • Chăm sóc, điều trị các vấn đề về răng miệng.
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Anh Pham

Anh Pham

Sản phẩm uy tín, sẽ là lựa chọn tối ưu cho mọi người! Ở đây nổi bật là chất lượng tốt quả không sai, đại diện ung thư xương tâm bình đánh giá 10 điểm

Diệu Hoa Phó

Diệu Hoa Phó

Thái độ người bán thuốc tốt, kể cả khi gặp trình dược mặc dù bán được ít hàng mặt vẫn tươi. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng cũng khá nhiều đầu thuốc bên cạnh những thuốc cơ bản bắt buộc có.