Nhà Thuốc Jio Pharmacy Việt Đức

Nhà Thuốc

Giá bán


Giá dịch vụ giao thuốc


Số điện thoại:

0944162569

Thời gian hoạt động:

08:00 - 22:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

huu manh

huu manh

chuyên môn của dược sĩ rất tốt, phục vuj nhiệt tình

Mạnh Lương Hữu

Mạnh Lương Hữu

Rất tốt

Phận Trịnh Công

Phận Trịnh Công

tốt

Nguyễn thị Phúc

Nguyễn thị Phúc

tốt

Lương Nguyễn Gia Hân

Lương Nguyễn Gia Hân

tốt