Pharmacy 231 – 233 Lãnh Binh Thăng

Nhà Thuốc

Giá bán


Giá dịch vụ giao thuốc


Số điện thoại:

(028) 7300-3350 Ext 1238

Thời gian hoạt động:

06:00 - 23:30

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Phạm Minh Hạnh

Phạm Minh Hạnh

Nhà thuốc bán giá phải chăng. Nhân viên bán thuốc tích cực, thái độ tốt.

phu ngo cong

phu ngo cong