Phòng Khám Bệnh Ngoài Giờ – 57C Tô Ngọc Vân

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

Khám bệnh người lớn & trẻ em.

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Hong Thuong Pham Le

Hong Thuong Pham Le

Giá ổn. Bs nhiệt tình

Thai Tuan

Thai Tuan

Giá cao quá

Hiền Nguyễn

Hiền Nguyễn