Phòng khám BS Việt khoa Ngoại Tổng Hợp – BS Hải khoa Sản

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 17:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Hải Nguyễn

Hải Nguyễn

Sai địa chỉ

Anh Vương

Anh Vương

Mẹ kiếm khùng luôn

Thienly Trần

Thienly Trần