Phòng khám Chấn thương chỉnh hình – BS Nguyễn Đình Chương

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 17:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Chấn thương chỉnh hình
  • Chấn thương thể thao
  • Cột sống - Thần kinh tọa
  • Phục hồi chức năng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Hang Anna Quang Thi

Hang Anna Quang Thi

Bác sĩ nhiệt tình ,thân thiện và dịch vụ tốt .

Hanh Nguyen

Hanh Nguyen

Chuyên Cột sống, Cơ - Xương - Khớp Đau lưng, đau thần kinh toạ Thoái hoá cột sống, gai cột sống Loãng xương Các phẫu thuật chấn thương chỉnh hình