Phòng khám chuyên khoa Nhi – BS. Nguyễn Hồng Nhân

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 17:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Khám nhi và tư vấn dinh dưỡng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Hoàng Trần

Hoàng Trần