Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng Hải Ngọc

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 17:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Khám nhi đồng & người lớn.
  • Nội soi: Tai - mũi - vòm họng - thanh quản.
  • Sơ cứu vết thương: đầu - mặt - cổ.
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Dương Quốc Trường

Dương Quốc Trường

Cũng tạm ổn,ok

Tuyen Nguyen

Tuyen Nguyen

thu nguyen kim

thu nguyen kim

Hai Nguyen Hong

Hai Nguyen Hong