Phòng Khám Đa Khoa D-CLINIC

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 17:00

Xem thêm

GIỚI THIỆU Phòng Khám Đa Khoa D-CLINIC

Phòng khám có đội ngũ Y Bác sĩ, nhân viên thường xuyên được huấn luyện đào tạo và cập nhật kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ. Phòng khám được trang bị đồng bộ với kỹ thuật và công nghệ hiện đại, điện tử hóa hồ sơ bệnh án.

DỊCH VỤ

  • Kiểm tra sức khỏe
  • Khám theo yêu cầu
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

trang anh tung

trang anh tung

SU HOANG DINH

SU HOANG DINH

minh trieu

minh trieu

Trường Nguyễn

Trường Nguyễn

Linh Truong

Linh Truong