Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn thuộc Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Từ 630.000 vnd đến 2.100.000 vnd

Giá khám không BHYT

Từ 630.000 vnd đến 2.100.000 vnd

Giá khám dịch vụ

https://www.fvhospital.com/fv-saigon-clinic/
Số điện thoại:

10.771656

Thời gian hoạt động:

Khám theo yêu cầu

Xem thêm
Mục Lục
tick_10704,tick_10729,tick_10848
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Thứ hai đến thứ sáu: từ 7.30 giờ đến 19.00 giờ; Thứ bảy: từ 7.30 giờ đến 14.00 giờ; Chủ Nhật và ngày lễ: không khám bệnh

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Bác sĩ Lê Khắc Quyến

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Khong

Washington Oliveira

Washington Oliveira

... p