Phòng Khám Khớp Háng Khớp Gối – BS. Nguyễn Thành Chơn

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Thời gian hoạt động:

CN: 07:00 - 11:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

 • Thay khớp gối nhân tạo
 • Nội soi khớp gối
 • Đứt dây chằng chéo trước
 • Thoái hóa khớp gối
 • Đục xương chỉnh trục chữa thoái hóa khớp
 • Tập luyện sau khi thay khớp gối nhân tạo
 • Tập luyện sau khi mổ nội soi
 • Thay khớp háng nhân tạo
 • Khám hoại tử chỏm xuong đùi
 • Gãy cổ xương đùi
 • Thay lại khớp háng toàn phần
 • Khám lịch sử thay khớp
 • Tập luyện sau khi thay khớp nhân tạo
 • Khám đau vùng khớp háng
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Thời gian chờ khám trung bình

Duong Nguyen

Duong Nguyen

Linh Dangthuy

Linh Dangthuy

tin tin

tin tin

Nguyễn thị Mai Liễu

Nguyễn thị Mai Liễu

Black Eyes

Black Eyes