Phòng Khám Nhi Khoa – BS. Nguyễn Thị Tường Vân

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

Xem thêm

GIỚI THIỆU Phòng Khám Nhi Khoa - BS. Nguyễn Thị Tường Vân

Bs CK1 Nguyễn Thị Tường Vân

Nguyên BS Điều trị
BV Nhi Đồng 2

Hình ảnh và thông tin từ: http://nhikhoanancy.com.vn/

 

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình