Phòng Khám Nội Khoa Tổng Quát

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 11:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Bướu cổ, hạch cổ
  • U vú, sỏi túi mật
  • Mồ hôi tay, nách
  • Thoát vị bẹn, rốn, thành bụng
  • Trĩ, rò hậu môn
  • Các u phần mềm...
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình