Phòng Khám Vật Lý Trị Liệu

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 07:00 - 12:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Trung Truong

Trung Truong

Thái độ làm việc rất tốt, nhân viên đặc tâm vào công việc và con người bệnh nhân. Xin hãy tiếp tục phát huy.

chuyên gia phong thủy TRẦN TUẤN DANH

chuyên gia phong thủy TRẦN TUẤN DANH

Doanh Ngọc Bảo Phan

Doanh Ngọc Bảo Phan