Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu – BS. Phan Văn Phương

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 16:30 - 21:00

Phòng Khám Chuyên Khoa Lao – BS Diệp

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 17:30 - 19:30

Phòng Khám Chuyên Khoa Lao – BS Phúc

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 16:30 - 20:30

Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt – BS Thanh Trúc

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 16:30 - 19:00