Phòng khám đa khoa Trực thuộc Trung tâm y tế quận Tân Bình

Phòng Khám

Giá khám BHYT
26000
Giá khám không BHYT
31000
Giá khám dịch vụ
31000
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7: từ 07 giờ 30 đến 20 giờ 00

Phòng Khám Đa Khoa Viện Gút

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 06:30 - 16:30

Phòng khám Đông Tây Y – BS Vũ Xuân Dương

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 18:00 - 20:00

Phòng Khám Đông Y Cao Phước Đường

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 08:00 - 18:00

Phòng Khám Đông Y Nhơn Tâm Tế

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 20:00