Thẩm Mỹ Viện Bình Phương

Thẩm Mỹ Viện

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 19:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Chuyên điều trị chăm sóc các vấn đề về da, sẹo.
  • Phẫu thuật thẩm mỹ.
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình