Thẩm mỹ viện Ngọc Dung

Thẩm Mỹ Viện

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

090 190 32 32

Thời gian hoạt động:

Mon: 9AM-4PM Tue-Sun: 9AM-7PM

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình