Thẩm Mỹ Viện Thanh Thảo

Thẩm Mỹ Viện

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 18:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Coffee Fc Good

Coffee Fc Good

Đồng ý

Kieu Phuc Ngo

Kieu Phuc Ngo

Benny Nguyễn

Benny Nguyễn

duc nguyen huu

duc nguyen huu

Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn