Trạm Y Tế Phường Hòa Thạnh Quận Quận Tân Phú

Trạm Y Tế

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 16:30

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Châm cứu điện
  • Vật lý trị liệu
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình