Trung tâm cấp cứu 115

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

37.000 đồng

Giá khám không BHYT

150000

Giá khám dịch vụ

Dịch vụ, T7: 150.000 đồng
Số điện thoại:

115

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm
Mục Lục
Tiền thân Trung tâm Cấp cứu 115 Tp.HCM trực thuộc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, đảm nhận nhiệm vụ cấp cứu ngoài viện trên toàn thành phố từ năm 1999. Từ ngày 18/12/2013, Trung tâm Cấp cứu 115 Tp.HCM được thành lập trực thuộc Sở Y tế, là đơn vị sự nghiệp c
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BS.CKI. Nguyễn Duy Long

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút (BHYT)

VĂN DUY TRẦN

VĂN DUY TRẦN

Bệnh viện cũ rích

Quan Hong

Quan Hong

Dịch vụ tốt.

Phuong Lang

Phuong Lang

Đang sữa chữa

thai pham

thai pham

Bệnh viện khá lớn, sạch sẽ.

Huỳnh Toàn

Huỳnh Toàn

Bv lớn