Bệnh Viện Bình Triệu

Bệnh Viện

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
0
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN HH 07:30 - 16:30

Xem thêm
Mục Lục
0
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Nguyen Giang

Nguyen Giang

Một trong những cây cầu lâu năm nhất của Sài Gòn

Phan Minh Trí

Phan Minh Trí

Đồ ăn rẻ

Duy Pham

Duy Pham

Dg

chu thang 1

chu thang 1

Tốt

Dũng Nguyên

Dũng Nguyên

Thứ ba.