Bệnh Viện Quận 8

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 16:30

Bệnh viện Quận 8

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
34500
Giá khám không BHYT
34500
Giá khám dịch vụ
60000
Thời gian làm việc: Sáng: 7h30-11h30 Chiều: 13h00-17h00

Bệnh viện thẩm mỹ Hiệp Lợi

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
300.000 - 1,500.000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai-Sáng Chủ nhật. Thời gian khám bệnh: 05g00-20g00, sáng Chủ nhật: 05g00-11g30. Khám sức khỏe: Sáng từ 7g00-11g00, Chiều từ 13g30-16g00