Bệnh viện Quận 12

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
31000
Giá khám dịch vụ
Trong giờ hành chánh 80.000 đồng. Ngoài giờ hành chánh 85.000 đồng
Thời gian làm việc: Từ 7h - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Nha khoa Bách Phước

Nha Khoa

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: CN: 08:00 - 17:00

Nha khoa Bảo Tín

Nha Khoa

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: CN: 08:00 - 12:00