BỆNH VIỆN QUẬN 11

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
30.500 đ
Giá khám không BHYT
31.000 đ
Giá khám dịch vụ
80.000 đ
Thời gian làm việc: các ngày trong tuần: từ 6h - 22h (kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ)

Bệnh Viện Quận 11 – Khoa Y Học Dân Tộc

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 16:30

CLB California Diamond quận 11

Phòng tập Gym

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2-T6: 6:00-22:00 T7,CN: 8:00-22:00

Nha Khoa 118

Nha Khoa

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 09:00 - 20:00

Nha Khoa 195

Nha Khoa

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 08:00 - 19:30

Nha khoa 280

Nha Khoa

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 20:00